اصلاح موهای زائد صورت و بدن پیش از اقدام به برقراری رابطه یکی از ملزومات جهت حفظ بهداشتی شخصی زوجین و افزایش تحریک چشمی است. اصلاح و از بین بردن موهای زائد بخش‌های تناسلی بدون شک در ایجاد رغبت و افزایش تمایل زوجین به برقراری رابطه تاثیر گذار خواهد بود ضمن اینکه کیفیت و نرمی پوست پس از اصلاح نیز در افزایش تحریک بسیار موثر است.

اصلاح موهای زائد صورت و بدن پیش از اقدام به برقراری رابطه یکی از ملزومات جهت حفظ بهداشتی شخصی زوجین و افزایش تحریک چشمی است. اصلاح و از بین بردن موهای زائد بخش‌های تناسلی بدون شک در ایجاد رغبت و افزایش تمایل زوجین به برقراری رابطه تاثیر گذار خواهد بود ضمن اینکه کیفیت و نرمی پوست پس از اصلاح نیز در افزایش تحریک بسیار موثر است.

بیشتر

لوازم اصلاح و موبر 

جستجوی پیشرفته
موجود بودن

    پیگیری سفارش

    جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: