عدم تمایل یکی از زوجین نسبت به برقراری رابطه زناشویی یکی از معظلات بزرگ زندگی زناشویی در دنیای امروز است. یکی از روش های حل این مشکل ایجاد تحریک چشمی است. هر چند تحریک چشمی اثر بیشتری روی مردان دارد اما بسیاری از زنان نیز به شدت به صورت چشمی قابل تحریک هستند. یکی از محصولاتی که می‌تواند در این زمینه بسیار اثر بخش باشد کاندوم‌ عروسکی است که با نا...

عدم تمایل یکی از زوجین نسبت به برقراری رابطه زناشویی یکی از معظلات بزرگ زندگی زناشویی در دنیای امروز است. یکی از روش های حل این مشکل ایجاد تحریک چشمی است. هر چند تحریک چشمی اثر بیشتری روی مردان دارد اما بسیاری از زنان نیز به شدت به صورت چشمی قابل تحریک هستند. یکی از محصولاتی که می‌تواند در این زمینه بسیار اثر بخش باشد کاندوم‌ عروسکی است که با نام فاندوم (Fundom) یا کاندوم عروسکی (Funny rubber doll) شناخته می‌شوند.

بیشتر

کاندوم عروسکی 

جستجوی پیشرفته
موجود بودن